Gifted Children hviler på frivillige kræfter og vi har brug for dit bidrag

Bestyrelsen har fokus på udvikling af foreningen, særligt så det bliver tydeligere, hvor man som medlem går hen - både for at deltage i og arrangere aktiviteter for foreningens børn, unge og voksne, men også hvor man som medlem går hen, hvis man ønsker at bidrage til foreningens udvikling og sammenhængskraft.

På denne side ønsker vi at samle et aktuelt overblik over de udvalg, arbejdsgrupper mm som p.t. eksisterer og søger nye medlemmer/kræfter.
Tanken er at det skal være nemt at se hvor man måske kan bidrage med både stort og småt - uagtet hvilke interesser eller kompetencer man måtte byde ind med.

Vi har eksempelvis en nyetableret arbejdsgruppe, der skal arbejde med at få etableret foreningens nye forældreuddannelse fra efteråret 2023.

Udover udvalg og arbejdsgrupper vil det også være muligt her at efterlyse frivillige til at f.eks. stable et konkret arrangement på benene, et sparringsmøde eller noget helt tredje.

Der ligger også mange opgaver i ‘back-office’ i forhold til videreudvikling af medlemssiden, hjemmesiden, etablering af lokalforeninger og lokale grupperinger, intern kommunikation, struktur og kultur, der fremmer involvering og giver plads til engagement - og meget, meget mere som vi vil elske at invitere alle vores engagerede medlemmer ind i.

I bestyrelsen er vi glade og taknemmelige for den virkelyst og aktivitet vi ser spire i foreningen. Vi vil også meget gerne tage imod al det initiativ og engagement i nogle af de centrale udvalg i foreningen. Vi er mange, der har ønsker og ideer for foreningen, og vi har derfor brug for flere hænder og kvikke hoveder, hvis vi skal kunne indfri vores ambitioner på foreningens vegne. 

Hvis du tænker, at du har mulighed for at bidrage med nogle timer en gang imellem - men ikke er helt sikker på til hvad - så tøv ikke med at tage fat i os, så guider vi dig gerne på vej.  Skriv blot til  bestyrelse@giftedchildren.dk

                         Hvis du kunne tænke dig at bidrage på et af følgende nedenstående punkter, vil vi rigtig gerne høre fra dig på info@giftedchildren.dk

                         Vi glæder os til at høre fra dig!


Velkomstudvalget

Vi søger nye medlemmer til velkomstudvalget. Velkomstudvalget skal bidrage til en god oplevelse for nye medlemmer, så de nye medlemmer ved hvad de kan forvente af GC og kan finde rundt i GC's univers af muligheder og begreber. Udvalget kommer også til at arbejde med information om overgangen fra familiemedlemskab til indviduelt medlem, når barnet fylder 18 år.

Opgaverne i udvalget kommer blandt andet til at bestå af:

  • Udarbejdelse af informations- og velkomstmateriale (pdf-folder, video, hjemmesider m.m.)

  • Struktur for velkomstmøder (måde af holde møder på, frekvens m.m.)

  • Opfølgning på medlemmer (tilfredshedsundersøgelse m.m.)

  • Afklaring af eventuel mentorordning eller anden hjælp til nye medlemmer

  • Ajourføring af ovenstående løbende samt hjemmeside og SOME fsva. medlemsoplevelsen

Arbejdet vil, hvor det er relevant, foregå i samarbejde med andre udvalg f.eks. IT-udvalget og Intern Kommunikation, m.fl.

Forældreuddannelse

Bestyrelsen er ved at søsætte et nyt projekt - Forældreuddannelse - og her kunne vi virkelig bruge din hjælp!

Idéen er at skabe en uddannelse specielt designet til os forældre med højtbegavede børn. Vi ønsker at give hinanden den bedst mulige støtte og viden til at navigere i vores børns verden og deres særlige behov.

Vi søger lige nu ildsjæle til at blive en del af arbejdsgruppen. Hvis du har en lidenskab for uddannelse, psykologi, eller bare brænder for at støtte højtbegavede børn og deres familier, så vil vi gerne høre fra dig!

Arbejdsgruppen vil være hjertet i vores nye forældreuddannelse. Som del af arbejdsgruppen får du mulighed for at være med til at igangsætte forældreuddannelsen, herunder forme indhold og struktur og sørge for, at den imødekommer vores fælles behov og ønsker.

Vi er også på kig efter medlemmer, der vil være med i en styregruppe på lidt længere sigt. Styregruppen vil have de overordnede ansvar for at sikre, at uddannelsen fortsat er relevant, effektiv og værdifuld for vores medlemmer. Styregruppen vil følge op på, hvordan det går med uddannelsen og sikre, at den forbliver opdateret. Så hvis du (også) er til den del af opgaven, så hold øje med nyhedsbrevene i efteråret.

Er der noget for dig? Eller har du bare lyst til at høre mere om projektet? Så send os en e-mail på bestyrelse@giftechildren.dk

Aktivitetsudvalget

Vi mangler medlemmer til vores aktivitetsudvalg. Medlemmer, der vil hjælpe med at stå for aktiviteter rundt om i landet, der vil stille sig til rådighed som hjælpere ved aktiviteter, hvor der kræves en ekstra hånd og som vil bistå aktivitetskoordinatorerne.

Intelligence Day/Awareness oktober 2023

Vi efterlyser medlemmer fra alle dele af landet, som er interesserede i at være med i arbejdsgruppen, der i samarbejde med Mensa og Begavet med Glæde, planlægger årets Intelligence Awareness som en del af Kulturnatten i København fredag den 13. oktober 2023. 

Vi mangler fortsat medlemmer, der har lyst til at gå på gaden med vores ‘Pjece 0’ og etablere gode samtaler med interesserede forbipasserende. Vi vil gerne gøre opmærksom på vores forening, svare på spørgsmål og fortælle hvad det vil sige at være (forælder til) et højtbegavet barn eller ungt menneske.

Vi søger også medlemmer, der vil deltage i mindre lokaludvalg i hver region af Danmark, og stå for ideer til samt planlægning og afholdelse af lokale aktiviteter.

Kontakt gerne Helle Kyhnau på: Formand@giftedchildren.dk for at høre mere.

Aktivitets- og arrangementsholder

Hvis du skulle have mod på og lyst til at bidrage med at få aktiviteter op at stå i dit eget lokalområde, så tøv ikke med at kontakte vores aktivitetskoordinatorer for råd og vejledning. 

Hvis du har mod på at være med i et aktivitetsteam eller gruppe for din region så kontakt vores tovholder i bestyrelsen for aktivitetsområdet, Søs Aakjær Aarildsø på sarildso@giftedchildren.dk

Politik & Presse-udvalg

Vi efterlyser medlemmer der har både lyst, tid og også gerne kompetencer indenfor kommunikation og politisk arbejde, til at indgå i foreningens Politik & Presse-udvalg.

Hvis du vil høre mere om opgaven, eller melde dig til arbejdet er du meget velkommen til at kontakte tovholder for udvalget, Helle Kyhnau på formand@giftedchildren.dk

Efterlysning af medlemmer til merchudvalget

Vi har i foreningen en mangeårig tradition med at have forskellige reklameprodukter, t-shirts og andre produkter med foreningens logo, som sælges primært inde i foreningen, men også bruges i forbindelse med promovering på messer, Intelligence Day mm.

Vi efterlyser nu friske kræfter, som har lyst til at bidrage til både drift og udvikling af opgaven i  udvalget.

Der er i høj grad mulighed for at sætte egne ideer i spil, og ganske få rammer - udover en forståelse for at udgifter og indtægter skal balancere.

Som eksempel på nuværende tilbud inden for merchandise kan nævnes: Logo-tøj og ting, arrangements t-shirt (f.eks. sommerlejr-tshirt), roll-ups, badges, kuglepenne til messer, stande mm.

Der vil ligge en mulighed for at forberede særlige tiltag til merchandise i forbindelse med foreningens 20-års fødselsdag i 2025.

Så - hvis du kunne have mod på at være en del af et nyt merchandise-udvalg, måske endda som tovholder - og har lyst til at sætte kreativiteten fri, så kontakt Dorthe på dorthe@giftedchildren.dk for nærmere information og introduktion hurtigst muligt.

Folkemøde 2024

I 2024 er de højtbegavede skolebørn kommet på finansloven og der planlægges screening af elever i 1. klasse i landets folkeskoler for at lokalisere de højtbegavede, der vil profittere af differentieret undervisning eller andre tiltag, der sigter mod at tilgodese børnenes behov.
Bestyrelsen vil gerne planlægge årets deltagelse i Folkemødet 2024, hvor vi glæder os til at indgå i drøftelser med politikere, interessenter og alle andre, der er relevante for vores sag formentlig i nært samarbejde med andre relevante interesseorganisationer indenfor høj begavelse eller børn&unge.

Hvis I har kontakter, som I tænker vi skal have særlig opmærksomhed på i Folkemøderegi, er I meget velkomne til at skrive til formand@giftedchildren.dk 

Medlemmer til sommerlejrudvalget

Vi modtager stadig gerne henvendelser om medlemmer til sommerlejrudvalget. Vi vil forsøge at samle et udvalg, der rent kompetencemæssigt dækker bredt.
Er du interesseret, så send en mail til 
sommerlejr@giftedchildren.dk  med beskrivelse af, hvad du kan byde ind med. Vi kigger samlet på det medio september.

Medlemmer til bestyrelsen

Til den ordinære generalforsamling d. 30. september 2023 vil der være valg til adskillige bestyrelsesposter i foreningen.
Ud af den eksisterende bestyrelse er det kun kasserer-posten, der ikke er på valg.

Både formands-posten, næstformands-posten (for 1 år) og de fire ordinære bestyrelsesposter er dermed på valg, ligesom suppleantposterne altid er på valg.

Vi vil derfor opfordre alle til at overveje, om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for jer, og stiller os meget gerne til rådighed for spørgsmål eller dialog om arbejdet.

Vi har også udarbejdet en bestyrelseshåndbog, som vi gerne fremsender ved interesse.