Gifted Children Danmark Charter

Gifted Childrens charter beskriver rettigheder som foreningen mener højtbegavede børn og deres forældre bør have.

Høj begavelse er en uensartet udvikling, hvor højtudviklede kognitive evner og øget intensitet kombineres og skaber et indre erfaringsgrundlag og en bevidsthed, som er kvalitativt anderledes end normen. Denne asynkrone udvikling stiger med højere intellektuel kapacitet. Denne unikke udvikling hos højt begavede børn gør dem sårbare og kræver en særlig tilgang fra forældre, undervisere og vejledere for, at de kan udvikle sig optimalt. (Columbus Group 1991)

Nedenstående charter er fundamentet for Gifted Childrens Chartermedlemsskab. Chartermedlemmer har erklæret sig enige i og underskrevet chartret. Skoler, børnehaver, psykologer, mentorer og virksomheder kan ved underskrivelse af chartret vise, at de støtter Gifted Children og højtbegavede børn. Chartermedlemmer kan efter ønske bl.a. optages på en liste på Gifted Childrens hjemmeside samt bruge foreningens logo på egen hjemmeside.

Det beskriver også hvordan højtbegavede børn er anderledes end normen, og at dette kræver særlige tiltag fra forældre, lærere og rådgivere.

Der er ikke tale om særlige, ekstra rettigheder som andre børn ikke har. Det er foreningens erfaring, at de nævnte rettigheder ikke altid respekteres for højt begavede børn, eller at børnenes emotionelle eller undervisningsmæssige behov ikke mødes når de er kvalitativt anderledes end andre børns.

Højt begavede børn, har ret til

 

1.     at lære noget nyt hver dag

  • Skole og hjem skal inspirere, udfordre og støtte

  • Allerede opnåede færdigheder skal anerkendes

2.     at fordybe sig i det, de interesserer sig for

  • De skal kunne vise kammerater og voksne, hvad de brænder for uden at være bange for at blive mobbet og sat uden for fællesskabet.

3.     at have selvtillid og være tilfredse med hvem de er

  • Det skal være anerkendt og accepteret at være højt begavet

4.     at kende til deres begavelse

  • Højt begavede børn ved tidligt, at de er anderledes, og har behov for en forståelse af hvordan og hvorfor.

5.     at begå fejl;

  • Højt begavede børn skal også lære før de kan vide.

6.     at blive støttet af forældre, lærere og andre vejledere;

  • Højt begavede børn vænner sig tidligt til selv at opsøge og tilegne sig viden. Det kan føre til, at de tror, at de bør være i stand til at klare alt selv.

7.     at være børn;

  • Højt begavede børn skal have adgang til ligesindede og mulighed for at søge venner

  • Omgivelserne skal have realistiske forventninger - man kan stadig have behov for at lege selvom man har stor faglig viden for sin alder