Generelle medlemsbetingelser


Vilkår:

 • Medlemskab opnås iht. foreningens til enhver tid gældende vedtægter 


Periode:

 • Medlemskaber følger kalenderåret og fortsætter automatisk. 

 • Nye medlemskaber starter fortløbende og opkræves fra startdato til 31. december. 


Årsopkrævning:

 •  Kontingentopkrævning udsendes primo januar. 

 • Ingen kontingentfritagelse; ratebetaling kan aftales. 

 • Priser i 2024: 500 kr. for familiemedlemskab, 150 kr. for individuelt medlemskab.   


Skift af Medlemskategori:

 • Ændringer skal meddeles skriftligt senest d. 31/12 med virkning fra næste kontingentår. 

 • Skift af medlemskab medfører ikke refusion af allerede indbetalte kontingent. 


Udmeldelse:

 • Skriftlig udmeldelse senest d. 31/12. Udmeldelse træder som udgangspunkt først i kraft ved kontingentets udløb. Ved straksudmeldelse refunderes allerede indbetalt kontingent ikke. Undtagelse herfor er straksudmeldelse indenfor fortrydelsesretten på 14 dage efter betalt faktura.  


Øvrige detaljer:  Findes i foreningens vedtægter.


---


Handelsbetingelser hos Gifted Children


Generelle Oplysninger:

 • Adresse: Storeholm 71, 2670 Greve 

 • CVR nr.: 31213509 

 • Telefon 88 44 38 33 

 • E-mail: info@giftedchildren.dk 


Betaling:

 • Accepterer VISA-Dankort, VISA, Mastercard 


Levering:


Reklamationsret:

 • Gifted Children har ikke en egen-produktion af merchandise. Dette sker alene i samarbejde med Spread Shop. Se venligst link:  Legal Information | Spreadshop 

 • I forhold til tilmelding til foreningens aktiviteter:Man har som forbruger altid 14 dages fortrydelsesret på køb af varer på nettet, dog angiver paragraf 18 stk 2 i forbrugeraftaleloven at reglerne ikke gælder for: 

  • stk. 12: levering af tjenesteydelser i form af logi, undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. 

Dette er gældende for tilmelding til vores aktiviteter i foreningen, hvorfor disse er med bindende tilmelding og betaling med mindre andet er angivet, dvs der er ikke fortrydelsesret på købet.

 • I forhold til kontingent for medlemmer: 

  • Man har 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement på nettet. 

Dette er gældende ved kontingentbetaling, dvs hvis man inden for 14 dage efter betaling af kontingent, enten 1. gang eller ved fortløbende fornyelser meddeler foreningen at man fortryder, så har man krav på at annullere abonnementet/betalingen.
Hvis man henvender sig efter de 14 dage, er der ikke længere fortrydelsesret, og dermed hæfter man for fremsendte kontingentopkrævning.


Refusion:

 • Medsend bankoplysninger samt medlemsnummer for refusion.

Returret:


Varer Undtaget Fortrydelsesretten:

 • Specifikke varer og tjenester iht. dansk lovgivning 


Returnering:


Varens Stand ved Returnering:

 •   Gifted Children har ikke en egen-produktion af merchandise. Dette sker alene i samarbejde med Spread Shop. Se venligst link:  Legal Information | Spreadshop .


Tilbagebetaling:

 •   Gifted Children har ikke en egen-produktion af merchandise. Dette sker alene i samarbejde med Spread Shop. Se venligst link:  Legal Information | Spreadshop


Klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Link:   Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her:   https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse:  Info@giftedchildren.dk